Slávnostná svätá omša členov Horskej záchrannej služby

Slávnostná svätá omša členov Horskej záchrannej služby

Slávnostná svätá omša členov Horskej záchrannej služby