Uroczysta Msza św. członków Górskiego Pogotowia Ratunkowego

Uroczysta Msza św. członków Górskiego Pogotowia Ratunkowego

Uroczysta Msza św. członków Górskiego Pogotowia Ratunkowego