Rača „air race“, alebo súťaž v hode papierovým lietadielkom

Rača „air race“, alebo súťaž v hode papierovým lietadielkom

Rača „air race“, alebo súťaž v hode papierovým lietadielkom