Stredisko aktuálne funguje v režime ZÁKLAD. Farba regionálneho covid automatu je ČIERNA. Čo to znamená?

Predpovede od „Snehmajstra“ Karola sú fantastické

Predpovede od „Snehmajstra“ Karola sú fantastické

Predpovede od „Snehmajstra“ Karola sú fantastické