Nový meteoradar našiel svoje miesto na stožiari pri lanovke v Dedovke

Nový meteoradar našiel svoje miesto na stožiari pri lanovke v Dedovke

Nový meteoradar našiel svoje miesto na stožiari pri lanovke v Dedovke