Hovorí sa, že šport je tá najlepšia forma oddychu

Hovorí sa, že šport je tá najlepšia forma oddychu

Hovorí sa, že šport je tá najlepšia forma oddychu