Členovia Klubu seniorov horskej služby sa stretli v Dedovke

Členovia Klubu seniorov horskej služby sa stretli v Dedovke

Členovia Klubu seniorov horskej služby sa stretli v Dedovke