9.8.2019Večerné pozorovanie meteorického roja Perzeíd

9.8.2019
Večerné pozorovanie meteorického roja Perzeíd

9.8.2019<br>Večerné pozorovanie meteorického roja Perzeíd