23.6.2019Kysucký rodinný päťboj- Akcia zrušená kvôli nepriaznivému počasiu!

23.6.2019
Kysucký rodinný päťboj- Akcia zrušená kvôli nepriaznivému počasiu!

23.6.2019<br>Kysucký rodinný päťboj- Akcia zrušená kvôli nepriaznivému počasiu!