20.9.2020Výtvarná súťaž „Nakresli svoje obľúbené lesné zvieratko“