25.3.2020Preteky vlekárov a priateľov Veľkej Rače- AKCIA ZRUŠENÁ!

25.3.2020
Race vdoctors and friends of The Great Racy- ACTION CANCELLED!

25.3.2020<br>Race vdoctors and friends of The Great Racy- ACTION CANCELLED!